KOLUMBUS Personal Management GmbH Tarifvertrag

[VPIC]


IGZ Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V.

Inhalt und Themen:

 

 

 

Aouatif Cherif
Personalmanager/Vertrieb

Tel.: 0991 - 38 31 32 10
Fax: 0991 - 38 31 32 20

a.cherif@
kolumbus-personal.de


Bernhard Reiseck
Geschäftsstellenleitung Büro Landshut

Tel.: 0871 - 9 65 65 65
Fax: 0871 - 9 65 65 66

b.reiseck@
kolumbus-personal.de